Pravilnik povrnitev in vračil

Pravilnik o vračilu blaga

Kupec lahko blago zavrne in odstopi od pogodbe ob dostavi naročenega blaga in mora o tem preko maila obvestiti prodajalca,v kolikor je s strani kupca ugotovljena kakršnakoli neustreznost v kvaliteti dostavljenega blaga.

Kupec lahko odstopi od pogodbe s pisnim obvestilom prodajalca preko elektronske pošte. Prodajalec nima posebnega obrazca za odstop od pogodbe, zadostuje nedvoumna, pisna izjava kupca, iz katere jasno izhaja, da kupec odstopa od pogodbe in zakaj.

Blago mora kupec vrniti v nepoškodovani embalaži, izdelek ne sme imeti nobenih znakov uporabe ali poškodb. Obvezna priloga reklamaciji je številka oddanega naročila in kratek opis razloga za reklamacijo.

V primeru, da dostavljavec oceni, da razlogi za reklamacijo niso upravičeni in ustrezno argumentirani, naročnik pa blaga ne želi prevzeti in plačati, si ponudnik pridržuje pravico zaračunati vse stroške obdelave in dostave naročila.

Kupec lahko blago reklamira:

  • če blago nima lastnosti, ki jih je prodajalec izrecno obljubil,
  • če je prodajalec dostavil napačne artikle,
  • če naročeni izdelki niso ustrezne kvalitete, imajo neustrezen vonj ali barvo ali kakorkoli drugače odstopajo od kupčevega naročila.

V primeru upravičene reklamacije, lahko kupec, v skladu z zakonskimi omejitvami, zahteva zamenjavo artikla ali vračilo kupnine. V primeru zamenjave artikla, si prodajalec pridržuje pravico, da blago nadomesti ob naslednji poti v dostavni kraj oz. najkasneje v roku 14 dni od prejete reklamacije.

Kupec lahko blago, ki je predmet reklamacije, po predhodni najavi (najmanj 1 delovni dan prej) vrne tudi sam v prostore skladišča prodajalca, stroške vračila pri tem v celoti krije kupec. V kolikor kupec želi blago vrniti na stroške prodajalca se mora o tem dogovoriti s prodajalcem. Zaradi izjemno strogih zahtev pri zagotavljanju neprekinjene hladne verige za hitro pokvarljivo blago, med kar štejemo predvsem sveže meso, sveže in zamrznjene morske produkte ter mlečne izdelke, lahko prodajalce odgovarja za kvaliteto blaga le do trenutka, ko je z blagom v dejanskem stiku, zato kasnejših reklamacij prodajalec ne bo obravnaval, za ustreznost kupčevega ravnanja s kupljenimi izdelki pa prodajalec ne odgovarja.

Pri reklamacijah in sporih druge vrste se prodajalec po vseh svojih močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost, vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže telefonsko ali preko elektronske pošte. Vse prejete pritožbe bo prodajalec obravnaval v čim krajšem možnem času (najkasneje v 3 delovnih dneh) in kupca o postopku reševanja vseskozi obveščal, pri čemer se bo prodajalec prizadeval spore reševati sporazumno in izvensodno.

 

Shopping Cart
Scroll to Top